Urząd Skarbowy – List Otwarty

Urząd Skarbowy we Wschowie przekazuje treść listu otwartego w sprawie przesyłania informacji tj. PIT-11 i PIT-8C oraz zeznań rocznych PIT za pośrednictwem Internetu.

List otwarty

Szanowni Państwo, rok 2013 jest już kolejnym, piątym rokiem, w którym możemy składać do urzędów skarbowych dokumenty w formie elektronicznej. Z satysfakcją obserwuję także coroczny wzrost grona zwolenników lej formy przesyłania deklaracji.


Początek każdego roku to okres składania przez płatników deklaracji i informacji – szczególnie takich jak PIT-11 i PIT 8-C.
Dlatego też pragnę zachęcić Państwa – jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych – do składania deklaracji i informacji dotyczących wszystkich pracowników w formie elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl.


W 2012 do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w formie papierowej formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 na przykład w ubiegłym roku i nie zostało ono odwołane nie muszą składać go powtórnie.

Jednocześnie uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród Państwa pracowników informacji o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT za pośrednictwem Internetu bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu W tej formie możliwe jest złożenie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl oraz telefonicznie:

Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa:
(w sprawie procedur składania deklaracji)
tel.: 801 055 055 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)
tel.: 22 330 03 30 (dla połączeń z tel. komórkowych)
tel.: + 48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje:
(w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu)
tel.: 22 694 49 74
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

Źródło: list otwarty Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Andrzeja Parafianowicza z dnia 07.01.2013

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pracowite ferie …

W dniu 12 stycznia 2013 roku zawodnicy z Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego Osowa Sień wraz z kadrą trenerską wyjechali na...

Zamknij