Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina!!!

Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przesyłane w formie elektronicznej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina, iż każdy płatnik uprawniony jest do składania deklaracji w formie elektronicznej, gdyż Ministerstwo Finansów poprzez system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwiło łatwe składanie informacji drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, lecz także płatnikom.

Aby skorzystać z możliwości wysyłania e-deklaracji należy:

  • podatnik, płatnik lub inkasent zamierzający składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisaną przez pełnomocnika jest zobowiązany złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach ewidencji podatników i płatników na druku UPL-1 upoważnienie do składania deklaracji w jego imieniu,

  • zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub upoważnić osobę, która taki podpis posiada, do składania deklaracji w imieniu płatnika.

Przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej niesie za sobą ogrom korzyści tj. oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowych, gwarancja poprawności składanych deklaracji oraz bezpieczny transfer danych. Zasygnalizowane korzyści przekładają się na oszczędność szeroko rozumianych nakładów administracyjnych zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i aparatu skarbowego.

 

W przypadku problemów technicznych przy obsłudze systemu e-deklaracje można skorzystać z porad pod adresem e-mail info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl, bądź za pośrednictwem infolinii:

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Pomoc dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15

 

Pomoc w sprawie podpisu elektronicznego

CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji www.certum.pl

Infolinia czynna 24h na dobę. Tel. 801 540 340 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych, tel. +48 91 4801 340 (dla połączeń z telefonów komórkowych

e-mail: infolinia@unizeto.pl

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Akcja Bezpieczne Ferie 2014

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie w dniach...

Zamknij