Policyjne informacje

Odprawa roczna w KPP Wschowa

W dniu 12.02.2013r w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie odbyła się narada roczna policjantów wschowskiej komendy z udziałem I Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Waldemara Regulskiego.

Podczas narady podsumowano pracę wschowskich policjantów w 2012 roku.

W podsumowaniu wzięli udział zaproszeni goście m.in. Burmistrzowie Miasta i Gminy Wschowa, Sława i Szlichtyngowa, Prokurator Rejonowy we Wschowie, Komendant Powiatowej PSP we Wschowie, Prezes Sądu, członek Zarządu Powiatu, Komendanci Straży Miejskiej Wschowy i Sławy oraz policjanci i pracownicy komendy.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł. insp. Tomasz Kłosowski przywitał zaproszonych gości i uczestników odprawy podsumowującej rok 2012. Następnie z-ca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł. insp. Maciej Olejniczak omówił osiągnięcia wschowskich policjantów oraz ich współpracę z samorządem terytorialnym. Podkreślił istotne znaczenie pracy operacyjnej policjantów pionu kryminalnego oraz współpracę ze Strażą Graniczną dzięki, którym udało się osiągnąć sukcesy w zatrzymaniu 27-letniego mężczyzny, który posiadał przy sobie prawie 100 gramów haszyszu oraz 34-letniego mężczyzny, który posiadał 8 kilogramów marihuany ukrytej w kineskopach starych telewizorów. Ponadto w porównaniu z rokiem 2011 wzrosła wykrywalności sprawców rozbojów.

Podsumowany został także sezon letni 2012, który można uznać za udany. Młodszy insp. Maciej Olejniczak przypomniał także wydarzenie, które miało miejsce w lipcu 2012 roku na terenie plaży w Sławie, gdzie mieszkańcy Wrocławia postanowili zorganizować imprezę masową bez wymaganego zezwolenia na kanwie filmu „Projekt X”. Do Sławy przyjechało około 3000 uczestników z całej Polski. Policjanci nie dopuścili do zorganizowania imprezy zatrzymując organizatorów i zabezpieczają sprzęt. Dzięki temu nie doszło do zapowiadanego niszczenia mienia i zbiorowych zakłóceń porządku publicznego.

W dalszej części prezentacji uwagę poświęcono współpracy wschowskiej policji z lokalnymi samorządami Starostwem Powiatowym oraz Urzędami Miasta i Gminy we Wschowie, Sławie i Szlichtyngowej, którą oceniono bardzo wysoko. Dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy Komenda Powiatowa Policji we Wschowie wzbogaciła się w roku 2012 między innymi o nowe alkotesty, komputery i monitory.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł. insp. Tomasz Kłosowski przedstawił priorytety jakimi kierować się będą wschowscy policjanci w roku 2013, do których zaliczył m.in. szybką reakcję policjantów na zdarzenie, wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach zwłaszcza wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, wzrost wykrywalności przestępstw korupcyjnych i gospodarczych, a także utrzymanie skuteczności ścigania przestępstw narkotykowych, bieżące monitorowanie skuteczności wykrywania przestępstw popełnionych przez nieletnich oraz wzrost skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania.

W trakcie odprawy głos zajęli zaproszeni goście, którzy podziękowali za poprawę bezpieczeństwa i owocną współpracę policjantom oraz zobowiązali się w roku 2013 do sfinansowania zakupu 2 psów dla naszej jednostki.

Na koniec spotkania I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji podsumował wyniki pracy policjantów KPP we Wschowie w roku 2012, które ocenił wysoko oraz wskazał obszary wymagające poprawy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na 2013 rok. Podziękował również przedstawicielom starostwa oraz gmin za współpracę i wspieranie finansowe wschowskiej policji.

X Turniej Profilaktyki „ Żyj zdrowo i kolorowo”

W dniu 15.02.2013r Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku – Dom Kultury w Sławie wspólnie z Komendą Powiatową Policji we Wschowie zorganizowało X Turniej Profilaktyki pn. „Żyj zdrowo i kolorowo”.

W imprezie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sława tj. Gimnazjum w Sławie, Gimnazjum w Ciosańcu, Liceum Ogólnokształcące przy ZSP w Sławie, Technikum Architektury Krajobrazu w Sławie, Technikum Handlowe w Sławie.

Podczas turnieju w pierwszej kolejności przeprowadzono test wiedzy teoretycznej o tematyce uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i chorób z tym związanych oraz udzielania pierwszej pomocy. Kolejne konkurencje były bardzo interesujące i wymagały kreatywności członków rywalizujących pomiędzy sobą drużyn m.in. drużyny musiały napisać krótki wiersz na temat narkotyków, papierosów, a następnie zmagały się ze stworzeniem ciekawego, tematycznego plakatu. Cała impreza przebiegła w bardzo przyjemnej i miłej atmosferze.

W trakcie spotkania policjantka Zespołu do Spraw Nieletnich KPP we Wschowie przedstawiła prezentację na temat uzależnień oraz konsekwencji prawnych, rozdając młodzieży materiały edukacyjne.

Komisja oceniająca wiedzę konkurujących między sobą drużyn wyłoniła zwycięzców:

I miejsce- zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcące przy ZSP w Sławie, gdzie dziewczyny wykazały się kreatywnością zarówno w napisaniu wiersza, jak i namalowaniu plakatu,

II miejsce- zajęła drużyna z Technikum Handlowego w Sławie,

III miejsce- przyznano uczniom z Gimnazjum w Sławie,

IV miejsce- zdobyli uczniowie z Technikum Architektury Krajobrazu w Sławie,

V miejsce- przypadło uczniom Gimnazjum w Sławie.

Zwycięzcy z rąk organizatorów i Komendanta Policji ml. insp. Tomasza Kłosowskiego otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławie.

Liczne kolizje na drogach powiatu wschowskiego

W dniu 19.02.2013r przez cały dzień odnotowywano zdarzenia drogowe na terenie powiatu wschowskiego. Pomimo tego, że wyglądały groźnie na szczęście były to tylko kolizje.

Przed godziną 8.00 w miejscowości Wschowa kierująca osobowym fordem przejeżdżając przez tory kolejowe wpadła w poślizg, a następnie uderzyła w betonowy płot. Jak się okazało kierująca przewoziła dwójkę małoletnich dzieci z których 11-letnia córka przewożona było bez fotelika. Podczas kontroli kierująca 29-latka nie posiadała przy sobie prawa jazdy. Do kolejnej kolizji doszło w okolicach miejscowości Stare Drzewce, gdzie kierująca osobowym Oplem nie dostosowując prędkości do panujących warunków doprowadziła do zderzenia z osobowym Mitsubishi. Z tych samych przyczyn w miejscowości Krzepielów kierująca mercedesem najpierw uszkodziła przydrożny słup telekomunikacyjny, a następnie uderzyła w ogrodzenie posesji. Do kolejnego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych, gdzie 33-letni kierujący osobowym oplem wpadł poślizg na jednej z ulic we Wschowie i uderzył w drzewo. Wszyscy kierujący byli trzeźwi, na kierujących nałożono mandaty karne.

Apelujemy o zachowanie ostrożności!

Padający śnieg lub deszcz przy temperaturze, która jest albo lekko na minusie, albo trochę na plusie, powoduje, że warunki na drogach są bardzo zmienne i bardzo niebezpieczne. W taką pogodę trzeba zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
Wielu kierowcom wydaje się, iż jezdnia jest czarna i sucha. Tymczasem na nawierzchni potrafi być warstwa lodu, która powoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia.
Szczególnie uważać trzeba w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych – jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować.
Szczególny apel do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.

Spotkanie z przedstawicielami Zespołów Interdyscyplinarnych

W dniu 20.02.2013r w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się problematyką Przemocy Domowej i procedurą Niebieskiej Karty na terenie powiatu wschowskiego.

W spotkaniu zainicjowanym przez Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł.insp. Tomasza Kłosowskiego uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP we Wschowie podinsp. Eugeniusz Fengler, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP we Wschowie asp. sztab. Sławomir Wojtkowiak, Kierownik Referatu Prewencji KP Sławie st.asp. Waldemar Dekier oraz Pani Jolanta Chiciak- przedstawiciel OPS-u we Wschowie, Kierownik OPS-u i jednocześnie przewodnicząca GKRPA w Szlichtyngowej Pani Maria Mruk oraz v-ce przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Szlichtyngowej Pani Kinga Neć oraz Pani Grażyna Balińska, będąca jednocześnie zastępcą Kierownika OPS-u w Sławie, Przewodniczącą GKRPA w Sławie i przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławie, a także Pani Jadwiga Kościółko pedagog szkolny i członek GKRPA w Sławie.

Podczas spotkania przedstawiono wzajemną współpracę w dziedzinie „ Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, omówiono napotkane problemy, funkcjonowanie modelu wzajemnej współpracy i jego przyszłych modyfikacji usprawniających jego współdziałanie. Poruszono zagadnienia funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych, udziału dzielnicowego w procesie rozpoznawczym i pomocowym na rodziną objętą pomocą bądź zagrożoną przemocą. Podczas spotkania omówiono również problemy bieżące, niepokojące uczestników spotkania. Zaproponowano udział w działaniach policjantów Zespołu ds. Nieletnich, szczególnie w przypadkach przemocy domowej, gdzie są małoletnie dzieci.

Zaproponowano również zorganizowanie debaty dla osób i instytucji powiatu wschowskiego zajmujących się tą problematyką bądź mających najczęstszy kontakt z tym zjawiskiem.

Pożegnanie z mundurem

W poniedziałek 25.02.2013r z-ca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł. insp. Maciej Olejniczak wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego mł. insp. Eugeniuszem Fenglerem i jego zastępcą asp.szt. Piotrem Kuźmą pożegnali policjantów Wydziału Kryminalnego asp.szt. Sławomira Leowskiego i asp. Grzegorza Węglewskiego, którzy po wieloletniej służbie odeszli na emeryturę.

Podczas pożegnania z-ca Komendanta podsumował i podziękował funkcjonariuszom za długoletnią i wzorowo pełnioną służbę.
Aspirant sztabowy Sławomir Leowski swoją karierę w Policji rozpoczął w Komendzie Rejonowej w Głogowie w 1991 roku, gdzie pracował w Wydziale Prewencji, a następnie zajmował się problematyką przestępczości gospodarczej w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Od 2007 roku rozpoczął służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, gdzie pełnił funkcję specjalisty Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Z mundurem pożegnał się po 22 latach.
Aspirant Grzegorz Węglewski swoją karierę w Policji rozpoczął w Komendzie Rejonowej Warszawa Praga Południe w 1994 roku. Początkowo pracował w Wydziale Prewencji, a następnie w Wydziale Kryminalnym. Od roku 2003 rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie, gdzie był dzielnicowym w Wydziale Prewencji, a od 2004 roku pracował w Wydziale Kryminalnym w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym. Z mundurem pożegnał się po 19 latach.
Naszym Kolegom, życzymy powodzenia w nowym etapie swojego życia. Pamiętajcie drodzy Koledzy słowa Z. Bystrzyckiej, że „Zakończenie jednego rozdziału jest jednocześnie początkiem nowego”. Niech nowym wyzwaniom towarzyszy zawsze odwaga i siła. A w naszej Komendzie zawsze będziecie mile widziani.
Spotkanie Policji z Klubami Sportowymi
W dniu 6 marca 2013r w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł. insp. Tomasza Kłosowskiego odbyło się spotkanie kierownictwa wschowskiej policji z prezesami klubów piłkarskich oraz przedstawicielami samorządów działających na terenie powiatu wschowskiego.

W spotkaniu zainicjowanym przez Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł. insp. Tomasza Kłosowskiego udział wzięli z-ca Komendanta Powiatowego we Wschowie, Komendant Komisariatu Policji w Sławie, Naczelnicy wydziałów wschowskiej komendy, dyrektorzy Centrum Kultury i Rekreacji ze Wschowy i Sławy oraz prezesi klubów sportowych działających na terenie powiatu wschowskiego. Głównym tematem spotkania było ustalenie kompleksowego sposobu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem planowanych imprez sportowych na terenie naszego powiatu. Omówiono obowiązujące przepisy prawne dotyczące imprez masowych i nie masowych. Przyjęte w trakcie spotkania rozwiązania przyczynią się do poprawy współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie.

„Bezpieczne Kobiety” we Wschowie

W środę 06.03.2013r w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Wschowie odbyło się pierwsze spotkanie organizowane przez Policję i Urząd Miasta i Gminy we Wschowie bezpłatnego kursu samoobrony. W rozpoczęciu uczestniczył z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego we Wschowie asp. szt. Piotr Kuźma.

To już XII edycja akcji pn.„Bezpieczna Kobieta”, której głównym celem jest przybliżenie mieszkankom powiatu wschowskiego podstawowych zasad zachowania, gdy znajdą się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.
Przez prowadzenie tego rodzaju działań profilaktycznych wschowska policja ma zamiar kształtować właściwą postawę społeczności lokalnej, a w szczególności poprawić poczucie bezpieczeństwa kobiet.
Zajęcia z technik samoobrony we Wschowie prowadzi emerytowany policjant mistrz sztuk walki Ju-Jitsu Paweł Bachowski.

Przypominamy, że zajęcia od 20 marca (środa) od godz. 17.30. będą odbywały się również w Sławie w sali widowiskowo- sportowej przy ul. Ogrodowej 1, które poprowadzi emerytowany policjant mistrz Judo Maciej Kaczorowski.

Nadal trwają zapisy w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie i Komisariacie Policji w Sławie.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane Panie do udziału !!!

Spotkanie współorganizatorów Turnieju „Nie rozrabiam-gram”

W czwartek 07.03.2013r w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł. insp. Tomasza Kłosowskiego odbyło się spotkanie ze współorganizatorami tegorocznego Turnieju Koszykówki o Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie.

W gabinecie Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie mł. insp. Tomasza Kłosowskiego spotkali się: zastępca Komendanta Powiatowego mł.insp. Maciej Olejniczak, Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Tomasz Szuda, Dyrektor CKiR we Wschowie Piotr Chałupka, dyrektor I ZS we Wschowie Damian Janowicz, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży we Wschowie Krzysztof Rękoś, zaproszeni opiekunowie drużyn gimnazjalnych oraz policjanci zajmujący się problematyką nieletnich. Tematem przewodnim spotkania było omówienie strony organizacyjnej kolejnego już Turnieju pn. „ Nie rozrabiam-gram!” organizowanego jak co roku 21 marca w „Dzień Wagarowicza”. Ponadto podczas debaty omówione zostały problemy bieżące niepokojące uczestników spotkania oraz poruszono temat działań o charakterze prewencyjnym w celu zapobiegania i eliminowania zagrożeń. Przyjęte w trakcie spotkania rozwiązania mają przyczynić się do poprawy naszej współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie.

Zainteresowane szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju!

„Policja w obiektywie” zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego „Policja w obiektywie”.

Konkurs fotograficzny „Policja w obiektywnie” adresowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu wschowskiego. Organizowany jest przez Fundację Contra Crimen i Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowań fotograficznych młodych ludzi, jak również przyczynia się do promowania pozytywnych zachowań w trakcie spędzania wolnego czasu wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Organizując ten konkurs fotograficznych chcemy zwrócić uwagę na ciekawą pracę w Policji oraz budowanie wspólnych relacji pomiędzy policjantem, a uczniem.

Zasady organizacyjne:

-Udział w konkursie jest dobrowolny,

-Zdjęcia wykonane mają być w formacie JPG (rozmiar pliku do 5 Mb),

-Każdy z uczestników konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia,

-Każda praca musi być zatytułowana,

-e-mail musi zawierać informację z imieniem i nazwiskiem, autora, klasę, nazwę szkoły, miejscowość, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt do szkoły,

-prace należy nadesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w formie elektronicznej na adres : komunikacjawewnetrzna@go.policja.gov.pl

-17 maja 2013 roku mija termin nadesłania prac.

Akcja „Alkohol i narkotyki”

Wschowscy i sławscy policjanci już po raz kolejny prowadzili działania „Alkohol i narkotyki”. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policjanci dążą do skontrolowania jak największej ilości kierowców. Takie akcje zmierzają do wyeliminowania z ruchu kierujących, którzy decydują się wsiąść za kółko po alkoholu lub narkotykach.

W sobotę 09.03.2013r tuż po godzinie 8.00 w Przyczynie Górnej zatrzymano do rutynowej kontroli kierującego Mercedesem, który znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. W godzinach popołudniowych sławscy policjanci w Lipinkach zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem silnikowym 42-letniego mieszkańca gminy Sława, u którego w wyniku badań stwierdzono prawie promil alkoholu we krwi. W tym samym czasie w miejscowości Stare Strącze policjanci ruchu drogowego wyeliminowali z ruchu rowerzystę, który wydmuchał prawie promil. Sobotnim wieczorem sławscy policjanci zatrzymali do kontroli 35-letniego mężczyznę, który podczas jazdy osobowym Oplem dziwnie zachowywał się. W trakcie kontroli okazało się, że kierujący miał prawie 1,5 promila. W niedzielę przed godziną 5.00 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 25-letniego kierującego osobowym BMW, u którego w wyniku przeprowadzonego badania testerem narkotykowym stwierdzono w organizmie obecność amfetaminy.

Przypominamy, że za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi utrata prawa jazdy oraz nawet 2-letni pobyt w więzieniu. Akcje takie będą systematycznie powtarzane…

Świętowały 8 marca

W związku z Dniem Kobiet Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł.insp. Tomasz Kłosowski chcąc podziękować za trud codziennej pracy gościł policjantki oraz pracowników cywilnych płci pięknej w swoim gabinecie. W trakcie poczęstunku podziękował Paniom za pracę oraz za zaangażowanie. Każda z Pań obdarowana została herbacianą różą. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze.

Z okazji Dnia Kobiet Komendant Powiatowej Policki we Wschowie złożył również życzenia wszystkim Kobietom, a w szczególności Mieszkankom powiatu wschowskiego życząc wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na twarzach Pań gościł tak samo często, jak w tym dniu.

Dzień Kobiet !

Wszystkie życzenia są dla kobiety, które bywają czasem niestety trochę nerwowe i zalatane, ale są za to – bardzo lubiane.

Nasze Kobiety, bardzo lubimy, a więc Wam dużo szczęścia życzymy!

Nieważne przecież, jaka uroda, jaka w ubiorze kobiecym moda.

Wszystko nieważne jest w życiu Waszym bądźcie radością, więc w życiu naszym.

Wam też życzymy szczęścia wielkiego, pięknej miłości, no i do tego

wielu sukcesów w pracy i w domu, marzeń spełnienia nie po kryjomu.

Radości wielkiej tutaj i teraz byśmy cieszyli się z wami nieraz.

A pracownice to też kobiety, które czasami, ale niestety dla siebie samych czasu nie mają, bo cały swój czas pracy oddają.

O nich to właśnie też pamiętamy, piękne życzenia, więc im składamy:

Życząc im dużo szczęścia, miłości do warsztatowców moc cierpliwości,

By z nami były przez długie lata i były również – radością świata!

Wiedzcie, że także ktoś tam pamięta zawsze codziennie nie tylko w święta.

Życzymy Wam wiary i cierpliwości od szefa kasy i życzliwości, bo wszystkie Panie tu na tym świecie są bardzo ważne dla nas jak wiecie.

mł. insp. Tomasz Kłosowski Komendant Powiatowy Policji

we Wschowie

Liczne kolizje na drogach wschowskich

W piątek, 08.03.2013r we Wschowie doszło do uszkodzenia trzech samochodów osobowych. Kierująca Peugeotem 207 podczas wyprzedzania osobowego Passata nie zauważyła, że na przeciwległym pasie ruchu poruszał się osobowy Nissan Almera. W wyniku czego uszkodzone zostały trzy samochody, sprawczynię ukarano mandatem. Parę minut później doszło do kolejnej kolizji na ulicy Konradowskiej, gdzie kierujący osobowym Renaultem Clio wyjeżdżając z parkingu, przez swoją nieuwagę doprowadził do zderzenia z osobowym Oplem Vivaro. 65-latek został ukarany mandatem. W sobotę tuż po godzinie 2.00 kierujący samochodem ciężarowym Mercedes w miejscowości Hetmanice nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych i wpadł do rowu. Koło godziny 5.00 na trasie Wschowa- Dębowa Łęka doszło do zderzenia osobowego Opla Corsy ze zwierzęciem leśnym w wyniku czego doszło do uszkodzenia pojazdu. W niedzielę około godziny 18.00 w miejscowości Dębowa Łęka doszło do kolejnego zderzenie się trzech pojazdów. Kierująca osobowym Renault Megane 29-letnia kobieta poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu doprowadziła do zderzenia z osobowym Seatem Ibiza i Seatem Toledo. W godzinach wieczornych doszło do kolejnej kolizji ze zwierzęciem leśnym, gdzie uszkodzona została Skoda Fabia. W dniu dzisiejszym przed godziną 07.00 doszło do kolizji drogowej przy ulicy Konradowskiej. Kierujący ciężarowym Manem nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych i uderzył w tył Renault Laguna. W wyniku zderzenie doszło do uszkodzenia pojazdów. Na kierującego ciężarowym Manem nałożono mandat.

Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Podczas ubiegłego weekendu policjanci zatrzymali 9 dowodów rejestracyjnych, z czego 6 z powodu uszkodzeń powstałych podczas kolizji, pozostałe z powodu braku aktualnych badań technicznych.

Apelujemy o zachowanie ostrożności!

Padający śnieg lub deszcz przy temperaturze, która jest albo lekko na minusie, albo trochę na plusie, powoduje, że warunki na drogach są bardzo zmienne i bardzo niebezpieczne. W taką pogodę trzeba zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
Wielu kierowcom wydaje się, iż jezdnia jest czarna i sucha. Tymczasem na nawierzchni potrafi być warstwa lodu, która powoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia.
Szczególnie uważać trzeba w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych – jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować.
Szczególny apel do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.

Wypadek drogowy w Krążkowie

W poniedziałek 11.03.2013r przed godziną 7.00 w miejscowości Krążkowo, 25-letnia kierująca osobowym Volkswagenem Transporterem nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych na skutek czego podczas mijania z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem zjechała na pobocze, straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w rowie. Kierująca 25-letnia mieszkanka gminy Szlichtyngowa wiozła do pracy sześć kobiet. Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Wszystkie pasażerki transportera zostały przewiezione do szpitala we Wschowie. Jedna z pasażerek 55-letnia kobieta doznała urazu w postaci złamania kręgosłupa i została przewieziona do szpitala w Lesznie. Pozostałe 3 pasażerki doznały powierzchownego urazu głowy. Kierująca była trzeźwa. Okoliczności wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie.

Kolejny plebiscyt pn. „Policjant, który mi pomógł”

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie pn. „Policjant, który mi pomógł”, który objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Inicjatorem plebiscytu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”.

Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” ( ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie). Kandydatów do VI edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje ( z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2013 roku. Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

Wypadek z udziałem pieszej

W środę 13.03.2013r po 21.00 przy ulicy Głogowskiej w Szlichtyngowej doszło do wypadku w wyniku którego 66-letnia kobieta trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wyniku, że kierujący osobową mazdą jadąc od strony Głogowa w kierunku Wschowy potrącił kobietę, która nagle weszła na jezdnię. Kobieta trafiła do wschowskiego szpitala, u której stwierdzono złamanie kości miednicy i rozległe rany cięte głowy. Kierujący 22- letni mieszkaniec Starego Strącza był trzeźwy, piesza uczestniczka zdarzenia była nietrzeźwa, miała ponad promil alkoholu we krwi. Obecnie policjanci ustalają dokładne okoliczności i przebieg wypadku.

Także 13.03.2013r doszło także do kolejnych kolizji drogowych. W miejscowości Krążkowo kierująca samochodem osobowym 23-latka nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze i najechała na przód osobowego Forda. W miejscowości Siedlnica przed godziną 18.00 doszło do zderzenia pojazdów podczas wyprzedzania Opla Astry przez osobowego Passata.

Policja apeluje o rozwagę zarówno do kierowców jak i pieszych. Do pieszych ma też dodatkowy apel: aby po zmroku nosili kamizelki odblaskowe lub odblaskowe elementy. Będą wówczas bardziej widoczni dla kierowców i bezpieczniejsi na drodze.

Kolejny zatrzymany z narkotykami

W środę, 13.03.2013r wschowscy policjanci Wydziału Kryminalnego podczas przeszukania w mieszkaniu 19-latka znaleźli marihuanę. Teraz grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego wschowskiej komendy aktywnie angażują się w zwalczanie przestępczości narkotykowej, o czym świadczy kolejne zatrzymanie 19-letniego mężczyzny, u którego podczas przeszukania mieszkania znaleźli woreczek z ponad trzema gramami marihuany.

To już kolejne zatrzymanie za narkotyki, którego dokonali wschowscy policjanci w ciągu ostatnich kilkunastu dni.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie i przedstawiono mu zarzut posiadania środków odurzających.

Sprawy nadal jest w toku, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Za powyższe przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Oficer Prasowy KPP Wschowa

st.sierż. Maja Piwowarska-Szewiało

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kulturalny autobus w …

W sobotę 16 marca 2013r. w ramach kulturalnego autobusu dzieci wyjechały na wycieczkę do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie mieszczącego się...

Zamknij