Weź udział w drugim seminarium

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Region Zielonogórski NSZZ Solidarność

 mają zaszczyt zaprosić

do udziału w drugim seminarium regionalnym pt.

CSR w twojej firmie? To możliwe!

w ramach wspólnego projektu „Działaj odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności
biznesu w województwie lubuskim”

28 luty 2013 – Zamek Królewski we Wschowie, ul. Plac Zamkowy 7, Wschowa

Program:

  9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.10 Otwarcie seminarium

Jarosław Nieradka, Dyrektor Biura OPZL w Zielonej Górze

 

10.10 – 10.20 „Działaj odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim” – prezentacja projektu

Agnieszka Poźniak, koordynator projektu

 

10.20 – 11.30 Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – moda czy konieczność?

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang. CSR) – dyskusja wstępna, definicje i główne obszary CSR, normy i standardy CSR

Urszula Judycka, GES Poland, Product Manager GES Global Ethical Standard

Anna Seliga, GES Poland, Research Analyst

 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

 

11.45 – 12.45 Dobre praktyki przedsiębiorstw – GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o.

Andrzej Marcinek, Dyrektor Zarządzający GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o., Członek Zarządu

 

12.45 – 13.30 CSR w przedsiębiorstwie

Proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwie: określenie kontekstu, priorytetów, dialog z interesariuszami, wybór obszarów do analizy, ocena ryzyka.

Urszula Judycka, GES Poland, Product Manager GES Global Ethical Standard

Anna Seliga, GES Poland, Research Analyst

 

13.30 – 14.00 Lunch

 

14.00 – 14.30 Korzyści, szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem i stosowaniem strategii CSR

Urszula Judycka, GES Poland, Product Manager GES Global Ethical Standard

Anna Seliga, GES Poland, Research Analyst

Andrzej Marcinek, Dyrektor Zarządzający GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o., Członek Zarządu

 

14.30 – 14.45 Źródła finansowania projektów CSR, Źródła informacji o CSR

Agnieszka Poźniak, koordynator projektu

 

14.45 – 15.00 Dyskusja i podsumowanie

 

15.00 Zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Zgłoszenia na załączonych formularzach do dnia 25 lutego 2013 r. przyjmuje Biuro OPZL pod adresem e-mail: biuro@opzl.pl lub nr faksu 68 327 18 81. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozliczamy PITy

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie pragnie zachęcić wszystkie osoby obowiązane do rozliczenia się

Zamknij