Muzeum podejmuje współpracę Z Izbą Kresowian

Muzeum Ziemi Wschowskiej, w związku z zaplanowanymi w budynku dawnego kolegium jezuickiego wystawami stałymi, m.in. wystawą poświęconą historii Wschowy i wschowian w XIX i XX w., podjęło rozmowy z organizatorem Izby Pamięci Kresowian „Sami Swoi” p. Tadeuszem Kołosionkiem.

W celu jak najszerszej prezentacji pierwszych, powojennych lat w dziejach miasta i dokonującego się wówczas procesu osadniczego, związanego z przesiedleniem mieszkańców pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich uzgodniono, że część eksponatów z Izby zostanie przekazana na wystawę do Muzeum. Każdy z zabytków opatrzony zostanie informacją wskazującą na związek łączący go z rodziną, względnie osobą, która go przekazała. Dzięki temu wszystkie przedmioty będą mogły wystąpić w charakterze świadków opowiadających historie swoich właścicieli.

Obie strony podjęły zobowiązanie kontynuowania rozmów w celu zabezpieczenia całości kolekcji zgromadzonej w Izbie Kresowian. Docelowo, pracownicy Muzeum mieliby przeprowadzić pełną inwentaryzację znajdujących się w Izbie zabytków i sporządzić ich szczegółowy wykaz. Z czasem, po wcześniejszym podpisaniu stosownych umów na wypadek likwidacji Izby, zbiory p. Kołosionka miałyby w komplecie trafić do Muzeum Ziemi Wschowskiej.

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dotacje MINISTRA KULTURY dla Muzeum Ziemi Wschowskiej

W listopadowym naborze do programów MKiDN na 2013 rok Muzeum Ziemi Wschowskiej złożyło łącznie 5 wniosków.

Zamknij