ZNANE i NIEZNANE OBIEKTY SAKRALNE

W 966 roku – jednym z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach był Chrzest Polski. Mieszko I – historyczny władca Polski przyjął chrzest w obrządku rzymskim.

Chrystianizacja kraju trwała jeszcze bardzo długo i jej religijny wymiar dostrzegany jest po wielu latach.

W bieżącym 2016 roku, obchodzimy 1050 -lecie tego wydarzenia. W całym kraju odbywają się liczne uroczystości związane z tymże jubileuszem.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Miejski we Wschowie czynnie włączyło się do obchodów, tego bardzo ważnego epizodu w dziejach Polski, ogłaszając Konkurs Fotograficzny p.n. „ZNANE i NIEZNANE OBIEKTY SAKRALNE W HISTORII 1050-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO” kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu wschowskiego.

Celem konkursu było: propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, budzenie zainteresowań historią własnego regionu, zachęcanie uczniów do prezentacji twórczości w dziedzinie fotografii oraz umiejętności dostrzegania i promowania obiektów sakralnych historycznie związanych z powiatem wschowskim.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Zdzisław Rygusik – Rada Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wschowie,

Członkowie Zygmunt Frąckowiak – fotografik,

Klaudia Zabrydny – plastyk Centrum Kultury Wschowa,

Krzysztof Chruszczewski – animator kultury CKiR Wschowa

dokonała oceny 44 fotografii oraz wyłoniła laureatów konkursu wg kolejności:

  1. Kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce zajęła – Julia SZLAFKA – Gimnazjum nr 3 SOSW we Wschowie

II miejsce zajęła – Julia PŁÓCINICZAK – Gimnazjum nr 2 we Wschowie

III miejsca zajęła – Sandra KAZIMIERCZAK – Gimnazjum nr 2 we Wschowie

IV miejsce zajął – Maciej DOMAGAŁA – Gimnazjum nr 3 we Wschowie

V miejsce zajęła – Weronika KROPIDŁO – Gimnazjum w Ciosańcu gm. Sława.

  1. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce zajęła – Wiktoria WERNER Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 we Wschowie.

W powyższej kategorii kolejnych miejsc nie przyznano

Wyżej wymienione osoby otrzymały: puchary-statuetki, nagrody rzeczowe.

Ponadto przyznano wyróżnienia uczniom: Patryk RUSIN, Wiktoria OKUPNIK, Katarzyna JASIAK, Kacper JUSZKIEWICZ i Natalia PŁÓCINIAK – którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wernisaż wyróżnionych fotografii odbył się w „Galerii Manierycznej” Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Nagrody dla laureatów Konkursu wręczali:

Henryk KOCH – Prezes Zarządu Rady Okręgowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu oraz Dariusz PRZYBYLSKI –Naczelnik Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie-przedstawiciele sponsorujący powyższe przedsięwzięcie.

Zdzisław Rygusik

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dam pracę!!!

Dam pracę w gospodarstwie rolnym. Tel. 783 479 998

Zamknij