ZIELONA LINIA – pomoc dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt systemowy „Zielona Linia”, który obecnie realizowany jest przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia.

Celem projektu jest wsparcie dla publicznych służb zatrudnienia w udzielaniu osobom bezrobotnym i pracodawcom pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym łatwiejszy dostęp do kompleksowej informacji nt. rynku pracy. Istotą działania „Zielonej Linii” jest infolinia urzędu pracy, gdzie pod numerem telefonu 19524 można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących różnych form pomocy z urzędu pracy. „Zielona Linia” została stworzona, by ułatwić dostęp do usług urzędów pracy oraz zmodernizować te usługi, tak aby bezrobotny mógł szybko i sprawnie uzyskać pomoc z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji. Udziela się informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Konsultanci odpowiadają na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer 19524, można uzyskać informacje na temat:

  • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
  • uprawnień na rynku pracy,
  • dofinansowania działalności gospodarczej,
  • możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
  • instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
  • rekrutacji pracowników,
  • świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
  • i planowania kariery zawodowej i innych.baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji.

Wsparcie infolinii stanowi portal, gdzie pod adresem www.zielonalinia.gov.pl można znaleźć szereg poradników dla osób poszukujących pracy i przedsiębiorców oraz wyszukiwarki ofert pracy i szkoleń.

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
X miejsce Gminy Wijewo

W ogólnopolskim rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w roku 2012 gmina Wijewo zajęła wśród gmin wiejskich wysokie 10 miejsce,...

Zamknij