Środki na upowszechnianie kultury fizycznej przyznane

W dniu 22 stycznia 2013 roku burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wydał zarządzenie w sprawie przyznania środków finansowych

na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W sumie rozdysponowano 265 tysięcy złotych w konkursie ofert. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz.

1. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej oraz prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wschowa przez WULKUS „Korona”

2. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi

3. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: VII Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody – przygotowanie zawodników, organizacja i udział w zawodach.

4. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody. Zakończenie wakacji.

5. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

w kwocie: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej.

6. Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi. Szkolenia zawodników, organizacja zawodów.

7. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A. Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania:Organizacja turniejów Dart Cricket Standard.

8. Klub Sportowy „Pogoń

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

9. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

w kwocie: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

tytuł zadania: Rozgrywki Dolnośląskiej Ligi Koszykówki.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu.

11.Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży miasta i gminy Wschowa. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Zajęcia rekreacyjno-sportowe z minisiatkówki chłopców i dziewcząt

Oferty odrzucone :

 

1.Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”,

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: IX Masowy Bieg z okazji Dnia Dziecka

– powody merytoryczne

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”,

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Jedynka – „Ochronka” w dobrym miejscu dla dzieciaków

– powody merytoryczne

 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”,

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rodzina – moją małą ojczyzną

– powody merytoryczne

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wiadomości kulturalne ze Sławy

 5 grudnia 2012 w Domu Kultury w Krzepielowie otwarto wystawę upamiętniającą 110 rocznicę powstania Pluszowego Misia.

Zamknij