Rozpoczął się remont dachu Szkoły Podstawowej nr 2

Rozpoczęły się prace związane z przebudową pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.

Jest to drugi etap inwestycji, której zakończenie zaplanowane jest na koniec sierpnia br.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej 4” – ETAP II, dokonano wyboru oferty Przedsiębiorstwa Handlowo-Budowlanego „TYLIŃSKI” z siedzibą w Lesznie. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną cenę 343.785,14 zł brutto.

Miejmy nadzieję, że w tym roku nic nie zakłóci rozpoczętych prac i we wrześniu inwestycja będzie zakończona. W 2012 roku z powodu trudności finansowych wybranego wówczas wykonawcy prace zostały przerwane.

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powołanie Marty Małkus na Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej

Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa – Krzysztof Grabka powołał na stanowisko dyrektora Muzeum...

Zamknij