Rozlicz PIT-28 za rok 2013

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie, przypomina, iż zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani złożyć zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za rok 2013 w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

W celu ułatwienia kontaktów z administracją podatkową od kilku lat priorytetowo traktowane są przez Ministerstwo Finansów zadania ukierunkowane na umożliwienie podatnikom realizacji czynności składania deklaracji oraz zeznań podatkowych przez kanały komunikacji elektronicznej.

Wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej jest coraz bardziej popularnym sposobem na dostarczanie zeznań do urzędu skarbowego. Jest to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania podatkowego. Do złożenia deklaracji drogą elektroniczną uprawniony jest każdy podatnik, oraz przedsiębiorca, który posiada identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL, natomiast w stosunku do innych podmiotów, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika, identyfikatorem podatkowym jest nr NIP.

 

Aby móc przesłać zeznanie w formie elektronicznej należy:

  • wejść na stroną www.e-deklaracje.gov.pl, pobrać i zainstalować z zakładki „Do pobrania” aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

  • wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać go ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Formularze”, a następnie wypełnić,

  • podpisać formularz, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za rok 2012,

  • wysłać formularz,

  • pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie odbioru. Jest ono dowodem podatnika na złożenie zeznania w formie elektronicznej, traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego, bądź potwierdzenia złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

 

W przypadku problemów technicznych przy obsłudze systemu e-deklaracje można skorzystać z porad pod adresem e-mail info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl, bądź za pośrednictwem infolinii:

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych), tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Pomoc dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15

 Złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej daje gwarancje szybszego zwrotu oraz pewność prawidłowego wypełnienia zeznania!!!

 

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

W dniu 04 stycznia 2014 r. Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej spotkała się na corocznej noworocznej Eucharystii oraz agapie z tradycyjnym...

Zamknij