Listy, listy, listy …

Szanowny Pan Krzysztof Grabka, Burmistrz MiG Wschowy

Zwracam się do Pana o podjęcie działań zmierzających do skutecznego wyegzekwowania uporządkowania terenu cmentarza żydowskiego

znajdującego się przy ul. 17 Pułk Ułanów 17, trzykrotnie w dniach 3.11.2009r. a następnie 17.06.2012r. i 14.09.2011r. zwracałem się na piśmie z prośbą o uporządkowanie terenu cmentarza żydowskiego znajdującego się przy ul. 17 Pułku Ułanów do Starosty Wschowskiego przesyłając w/w pisma między innymi do wiadomości Pana Burmistrza.

Teren cmentarza jest zdewastowany, nie uporządkowany, zarośnięty krzakami i nigdy nie koszoną trawą. Dzieci urządziły sobie na jego terenie miejsce zabaw. Okoliczni mieszkańcy posiadający psy wyprowadzają je na teren cmentarza zanieczyszczając go odchodami. Teren też służy jako wysypisko śmieci. Drzewa rosnące na terenie cmentarza nigdy nie były przycinane jak również nie usuwano uschniętych konarów, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, tym bardziej, że nie posiada ona chodników oraz nie jest oświetlona. Jak na ironię obok cmentarza ustawiono tablicę informującą o jego historii. Stan terenu cmentarza nie przynosi chluby dotychczasowym zarządzającym tj. Starostwu Wschowskiemu oraz Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział we Wrocławiu ani też dla władz Miasta i Gminy Wschowa. Widać ewidentnie, że tym terenem nie interesują się ani zarządzający ani gospodarze gminy jak również Straż Miejska powołana między innymi do dbania o porządek na terenie Miasta i Gminy. Gdyby to dotyczyło terenu prywatnego zapewne właściciel zostałby już wielokrotnie ukarany mandatem i nakazano by mu uporządkować teren. Mam więc pytanie do Pana Burmistrza i Straży Miejskiej co zrobili by wyegzekwować uporządkowanie terenu cmentarza? Czy zarządzający zostali kiedykolwiek ukarani za ten stan rzeczy? Według mojej wiedzy Starostwo otrzymało dwukrotnie środki finansowe na uporządkowanie terenu cmentarza i nie potrafiono ich w sposób prawidłowy wykorzystać. Zadaję więc pytanie co dalej, o oczekuję konkretnych działań.

Z wyrazami szacunku- Tadeusz Kąkalec, Wschowa 26.11.2013r.

 Do wiadomości:

1.Rada Miejska we Wschowie

2.Straż Miejska we Wschowie

3.Piotr Buczek Radny Miejski

4.Redakcja Gazety Ziemi Wschowskiej

5.Redakcja Gazety Lubuskiej

6.Portal regionalny Ziemia Wschowska

Zdjęcie0204

Zdjęcie0207

Od redakcji: Podobnie wygląda na terenie Cmentarza Ewangelickiego.

Czekamy na kolejne sygnały od czytelników dot. miejsc zaniedbanych, zapomnianych!

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
ABP Florian Stablewski – konferencja we Wschowie

W dni 29.11.2013r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym we Wschowie odbyła się konferencja pt. „ABP Florian Stablewski –...

Zamknij