Kulturalny autobus w …

W sobotę 16 marca 2013r. w ramach kulturalnego autobusu dzieci wyjechały na wycieczkę do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie mieszczącego się w Zamku Książąt Głogowskich.

Dla większości była to pierwsza wizyta w muzeum. Panie przewodniczki oprowadziły dzieci po wystawach stałych i czasowych takich jak:

  • wystawie archeologicznej „Woda w życiu miasta”, gdzie główną atrakcją wystawy była łódź dłubanka, prawdopodobnie z przełomu XVIII-XIX wieku. znalezioną w 2000 roku na brzegu Odry,
  • wystawie prezentującej jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta – obronę Głogowa w 1109r. oraz rolę i znaczenie Głogowa w państwie pierwszych Piastów, gdzie głównym punktem ekspozycji była makieta przedstawiająca oblężenie Głogowa, na której pokazana była rekonstrukcja grodu głogowskiego,
  • wystawie archeologicznej „Jak to z garnkiem było…” przedstawiającej historię ceramiki naczyniowej od epoki neolitu do czasów współczesnych, dzieci obejrzały eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie Głogowa i okolic glinianych garnków naszych przodków znajdujących się niemal w każdej kuchni i na stołach zamożnych jak i skromnych gospodarstw,
  • wystawie z cyklu Galeria Cztery Pory Roku. Na którą składały się prace (rysunek, malarstwo i ceramika) Anny Szymanek z Gorzowa Wlkp.,
  • wystawie Głogów Jagielloński opowiadającą o Głogowie w okresie panowania Jagiellonów , gdzie główną atrakcją była XIX wieczna replika zbroi rycerskiej z XVI wieku, oryginalny grosz Zygmunta Jagiellończyka wybity w 1506 roku w mennicy głogowskiej oraz obrazy przedstawiające Jana Olbrachta i Władysława II Jagiellończyka z XVII wieku, dzieci obejrzały również repliki strojów, oryginalne kafle renesansowe oraz fragmenty Bramy Odrzańskiej,
  • wystawie „Aliquantulum” (łac. „trochę, nieco, mało”), gdzie obejrzały eksponaty, które przetrwały w Głogowie z dziedzictwa sztuki sakralnej kościoła katolickiego takie jak krzyż procesyjny, relikwiarze, krucyfiks ołtarzowy, obraz Św. Hieronima pokutującego, rzeźby oraz detale architektoniczne.

Dzieci wróciły z wycieczki pełne wrażeń i bardzo zadowolone.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „Kulturalny Autobus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
LODOMANIA 2012/13

W dniu 14 marca 2013 roku, w Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we...

Zamknij