Komunikat Urzędu Skarbowego we Wschowie

W związku ze zbliżającą się akcją składania zeznań rocznych za rok 2013, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie pragnie zachęcić do składania zeznań drogą elektroniczną.

Wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej jest coraz bardziej popularnym sposobem na dostarczanie zeznań do urzędu skarbowego. Jest to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania podatkowego. Do złożenia deklaracji drogą elektroniczną uprawniony jest każdy podatnik, płatnik, przedsiębiorca, który posiada identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL, natomiast w stosunku do innych podmiotów, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika, identyfikatorem podatkowym jest nr NIP.

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego można składać takie deklaracje jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za rok 2013. Można składać też informacje składane przez płatników (PIT-11, PIT-8c) oraz wiele innych w tym np PCC-3.

Aby móc przesłać zeznanie w formie elektronicznej należy:

  • wejść na stroną www.e-deklaracje.gov.pl, pobrać i zainstalować z zakładki „Do pobrania” aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

  • wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać go ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Formularze”, a następnie wypełnić,

  • podpisać formularz, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za rok 2012,

  • wysłać formularz,

  • pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie odbioru. Jest ono dowodem podatnika na złożenie zeznania w formie elektronicznej, traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego, bądź potwierdzenia złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

 

 

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sukces wschowskich pianistek w Koninie!

W dniach 02. 12 – 05. 12. 2013r. w Koninie odbyły się Makroregionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Duetów Fortepianowych.

Zamknij