Instruktorzy ZHP w Jakuszycach

W terminie 12-14 kwietnia odbył się szkoleniowy wyjazd instruktorów Hufca ZHP Wschowa do Jakuszyc, wzięło w nim udział 21 osób. 

Głównym założeniem było uczestnictwo w warsztatach dotyczących przewodniczenia próbom wędrowniczym (wędrownicy – harcerze w wieku 16-25 lat) oraz instruktorskim ( instruktorzy – osoby pełniące funkcje wychowawcze w organizacji). Udział w zajęciach poszerzył wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Poza szkoleniem instruktorzy mieli do zagospodarowania czas wolny, który wykorzystali na spacer do Harrachov i pobliskiej Chatki Górzystów oraz na naukę narciarstwa biegowego. Każdy wyjazd podobnego pokroju wiąże się, nie tylko z pogłębieniem harcerskiego wtajemniczeni czy doświadczenia, sprzyja on również zacieśnieniu więzi przyjaźni pomiędzy uczestnikami oraz ich lepszemu poznaniu. Jest to bardzo istotne patrząc przez pryzmat częstotliwości współpracy z poszczególnymi osobami. Zazwyczaj różnorodne działania harcerskie są podejmowane przez stałą grupę instruktorów, powszechnie wiadome jest, że efektywność pracy zależy w znacznym stopniu od umiejętności oddziaływania z innymi ludźmi oraz zaangażowania, niebagatelny wpływ ma na to wzajemne poznanie, które pozwala oszacować umiejętności oraz szanse podołania powierzonemu zadaniu. Bezsprzeczne jest, iż wspólne wyjazdy umożliwiają głębsze poznanie współpracowników, czego skutkiem jest owocne działanie na rzecz środowiska. Niemniej jednak pozwalają one na oderwanie się od monotonnej rzeczywistości, a także na zaznanie przyjemności z podróży chociażby w głąb, czy na obrzeża naszego pięknego kraju.

Katarzyna Turkiewicz

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konstytucja 3 Maja – Wschowa

W piątek 3 maja 2013r. złożono kwiaty przed pomnikiem przy ul.Łaziennej we Wschowie.

Zamknij