Dotacje MINISTRA KULTURY dla Muzeum Ziemi Wschowskiej

W listopadowym naborze do programów MKiDN na 2013 rok Muzeum Ziemi Wschowskiej złożyło łącznie 5 wniosków.

Wszystkie wnioski zostały wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Ostatecznie, aż trzy przygotowane przez Muzeum wnioski zostały dofinansowane, co w opinii ekspertów – w przypadku jednorazowego naboru – jest sytuacją niezwykle rzadką.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Muzeum Ziemi Wschowskiej zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł w programie Rozwój infrastruktury kultury. W ramach zadania Muzeum zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową zakupi nowoczesny sprzęt do wyposażenia nowego budynku zaadaptowanego na cele muzealne przy Placu Farnym nr 3. Będą to: nowoczesne, wielofunkcyjne systemy zawieszeń w połączeniu z możliwością instalacji integralnego systemu oświetlenia; wyposażone w system oświetlenia dedykowanego do charakteru ekspozycji gabloty ekspozycyjne; kioski multimedialne.

Celem planowanych działań jest stworzenie instytucji, która dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii ułatwiających dostęp do informacji na temat zbiorów i ekspozycji prezentowanych w muzeum zyska nową jakość i znacznie uatrakcyjni swoją ofertę oświatową i kulturalną. Dzisiejsze muzeum to miejsce, w którym multimedialne formy ekspozycji prezentują bogactwo dziedzictwa kulturowego nie przekreślając tradycyjnych form przekazu. Obecnie w Polsce ekspozycje muzealne przechodząc transformację znalazły się w dobie kultury wizualnej – projekcji teatralnych, w których „dźwięko – obraz” stał się dominującą formą przekazu.

Następny wniosek Muzeum Ziemi Wschowskiej w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych – otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wschowa – dokumentacja cyfrowa i badania geofizyczne”.

Zaplanowane prace pozwolą na udokumentowanie, za pomocą nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych, niezwykle ważnych reliktów odkrytych podczas badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w latach 2004 – 2006 w kościele ewangelickim pw. „Żłóbka Chrystusa”. Przygotowane przy tej okazji prezentacje multimedialne umożliwią dostęp do wyników badań wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo przeprowadzone zostaną bezinwazyjne badania geofizyczne na nieodkrytym obszarze wewnątrz budynku kościoła oraz po jego wschodniej zewnętrznej stronie. Zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja 3D (skanerem lub metodami fotogrametrycznymi) odkrytych reliktów architektonicznych wraz z dokumentacją wnętrza budynku, tj.: panorama sferyczna oraz orto plan. Wykonana dokumentacja zostanie poddana obróbce cyfrowej.

Realizacja projektu dotyczy obiektu zabytkowego o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego nie tylko tego regionu ale i Polski. Wyniki dotychczasowych oraz zakładanych w projekcie badań będą podstawą do zrealizowania projektu rewitalizacji opisywanego obiektu. Nie ulega wątpliwości, że ten bezcenny zabytek znajdujący się w centrum miasta zasługuje na rewitalizację i przywrócenie do życia.

Trzeci dofinansowany wniosek w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych – otrzymał 50 000 zł na bardzo ważne zadanie jakim jest konserwacja muzealiów.

Zabytki ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej to bezcenne dziedzictwo historii i kultury ziem polskich. Poddanie wybranych muzealiów zabiegom konserwatorskim ma wpłynąć, obok podniesienia ich walorów estetycznych, na zabezpieczenie oryginalnych elementów przed procesami degradacji oraz możliwie jak najdłuższe ich przetrwanie w niezmienionym stanie. Przeprowadzenie prac konserwatorskich pozwoli także na dokonanie pełnej analizy zabytków, zarówno pod kątem ich opisu formalnego i historycznego, jak również techniki wykonania i materiałoznawstwa. Prace te mają ogromne znaczenie dla ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu przewiduje się poddanie zabiegom konserwatorskim zabytków, stanowiących własność Muzeum Ziemi Wschowskiej. W tej liczbie cenne przykłady rzemiosła artystycznego, portrety trumienne, tablice epitafijne i herbowe związane ze szlachtą Ziemi Wschowskiej, wyroby z cyny i srebra oraz eksponaty związane z historią Wschowy. Zabytki, zgrupowane w ramach kilku kolekcji, pochodzą z XVII-XX w. Wszystkie muzealia zostaną wyeksponowane na zaplanowanych wystawach stałych.

W kolejnym listopadowym naborze do programów MKiDN – na rok 2014 – Muzeum Ziemi Wschowskiej ponownie złoży wniosek w priorytecie Wspieranie działań muzealnych na dofinansowanie wystaw stałych pt.: Wielokulturowość w dziejach Ziemi Wschowskiej.

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
WSTK przegrało – wygrana była blisko

W dniu 02.03.2013r. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie odbył się kolejny mecz II Ligi koszykarzy. WSTK Wschowa...

Zamknij