Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

W dniu 04 stycznia 2014 r. Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej spotkała się na corocznej noworocznej Eucharystii oraz agapie z tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w zielonogórskiej konkatedrze ks. Biskup Ordynariusz dr Stefan Regmunt wezwał do tego, byśmy jako członkowie AK nie tylko dawali świadectwo słowem, lecz również życiem. Musi tak się dziać w AK, która jest nadzieją Kościoła. Ks. Biskup docenił obecność przybyłych i bardzo zacnych kapłanów i zapewnił członków AK, że tak liczna obecność zasłużonych dla Diecezji duszpasterzy świadczy o tym, że Stowarzyszenie może „być spokojne” o swoje miejsce w życiu Kościoła. Pasterz naszej Diecezji przedstawił też zgromadzonym ks. Marka Kowala, który od listopada 2013 r, pełni rolę Asystenta Diecezjalnego DIAK, zastępując ks. Zbigniewa Kucharskiego zaangażowanego w pracę organizacyjną dla KSM na szczeblu krajowym.

Po Eucharystii udaliśmy się na wspólną agapę z udziałem ks. Biskupa, kapłanów, gości i członków AK. Na początku spotkania dzieci z Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze zaprezentowały bożonarodzeniowe jasełka. Dyrektor Zespołu Szkół – p. Anna Traczyk wraz z ks. Biskupem podziękowali AK za objęcie szkoły swoją opieką, jako organ prowadzący. Po podzieleniu się opłatkiem wspólnie kolędowaliśmy. Dany nam czas był też sposobnością do dzielenia się doświadczeniami naszego zaangażowania w życie Kościoła. Ks. Asystent Marek Kowal podziękował ks. Biskupowi za zaufanie, jakie okazał powierzając mu tak ważną funkcję. Wyraził radość z faktu, że istnieje środowisko, które można nazwać „Armią Boga i Kościoła”. Życzył wszystkim POAK-om owocnej pracy w nowym roku.

Wiceprezes Marek Rychlik zapowiedział dziewięciomiesięczną nowennę w rejonach, gdyż z racji na przypadającą jesienią tego roku dwudziestą rocznicę powołania przez ks. Biskupa dr. Adama Dyczkowskiego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Zarząd DIAK postanowił przeprowadzić przygotowania polegające m.in. na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym, każde w innym rejonie. Wiceprezes odczytał też list od prezes DIAK Urszuli Furtak, która z powodu nieoczekiwanej uroczystości rodzinnej nie była na spotkaniu ale zapewniła wszystkich o łączności z nami w tym szczególnym dniu.

Nawiązując do tegorocznego programu DIAK, ks. Biskup zwrócił szczególną uwagę na trzy punkty:

1) comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w parafiach oraz systematyczna modlitwa każdego członka AK,

2) reagowanie w mediach i odkłamywanie manipulacji szerzących nieprawdę,

3) systematyczna praca nad ulepszaniem organizacji działania i funkcjonowania struktur.

Jednocześnie Ordynariusz zaprosił całe środowisko do osobistego udziału w obchodach 25-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Marek Kuczyński, Rzecznik DIAK

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Świąt Radosnych…!

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia!...

Zamknij