Na ludowo z Nowym Rokiem

Uroczyste rozpoczęcie roku 2013 zainicjowane przez Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Wschowskiego odbyło się 01 lutego br. o g. 18.00 na Zamku Królewskim we Wschowie. 

Na spotkaniu pojawili się członkowie PSL, sympatycy tej partii, zaproszeni goście (w tym Jolanta Fedak, Stanisław Tomczyszyn oraz Czesław Fiedorowicz), a także władze samorządowe gmin i powiatu.

Zamek Królewski we Wschowie, obiekt o specyficznej historii, to miejsce bardzo godne, ale i symbolizujące wielkie dziedzictwo kulturowe tych ziem. Ta ziemia rolnikami i lokalną przedsiębiorczością dziś w Lubuskim słynie. To obszar regionu gdzie ceniona jest tradycja, ale i nowoczesność. Powiat Wschowski poszerzył i uatrakcyjnił nowe województwo Lubuskie. Ten mały, ale przyjazny zakątek Lubuskiego zawsze w historii był miejscem granicznym. Jednak peryferyjność jest zaletą tych ziem. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Jolanta Fedak podkreśliła tę wyjątkowość ziemi wschowskiej. Przedstawiła szczególną rolę i zadania PSL w Polsce i w regionie. Podziękowała za wsparcie i pogratulowała wschowskiemu PSL aktywności i rozbudowy struktur partyjnych. Złożyła życzenia członkom partii i wszystkim przybyłych gościom.

Rangę spotkania wzmocniła obecność burmistrzów Wschowy, Szlichtyngowy, Sławy, a także Starosty Wschowskiego oraz radnych powiatowych, którzy otwarcie wypowiadali się o nurtujących ich problemach. Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa lubuskiego, a jednocześnie członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL podkreślił znaczenie inicjatywności lokalnej oraz wyraził swoją satysfakcję ze współudziału w realizacji wielu projektów unijnych, zwłaszcza w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi na tym terenie.

Wschowa i cały powiat mimo skrajnego położenia nie jest marginalizowany.

Zabierający głos podziękowali Stanisławowi Tomczyszynowi, radnemu sejmiku z tego okręgu, za wsparcie w bardzo wielu przedsięwzięciach gmin Powiatu Wschowskiego. Zdaniem zebranych PSL rozumie oddolne potrzeby a przedstawiciele partii zadeklarowali dalsze wsparcie dla inicjatyw wschowskich, sławskich i szlichtyngowskich. W ten sposób buduje się porozumienia dla rozwiązania istotnych spraw lokalnych jak również tych ponadlokalnych, w których rola Powiatu Wschowskiego jest istotna.

Burmistrz MiG Wschowy oraz starosta powiatu podkreślili wyjątkowość, otwartość i pomocniczość ludzi pełniących ważne funkcje z poparcia PSL. Zdaniem zebranych, PSL jest partią, która troszczy się o interesy mieszkańców Wschowy, Szlichtyngowy i Sławy. To budująca, ale i bardzo zobowiązująca ocena. PSL ma zatem powinność, poprzez aktywność członków lokalnego PSLu, do podtrzymania tej dobrej passy dla tego regionu. Burmistrz Sławy podkreślił osobiste zaangażowanie i pomoc udzielaną przez lata przez Jolantę Fedak, Stanisława Tomczyszyna oraz Czesława Fiedorowicza przewodniczącego klubu PSL sejmiku wojewódzkiego, posła na Sejm II, III i V kadencji, a także założyciela i prezesa Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, który przez wiele lat służył swoją wiedzą i doświadczeniem w skutecznym działaniu sławskiego samorządu. Dziękując za realne wsparcie dla sławskich projektów podniósł jednocześnie kwestię ograniczenia środków na ”schetynówki”, co uderza w gminy. Z kolei burmistrz Szlichtyngowej przypomniał pierwsze dożynki w Lubuskim, których gospodarzem była Szlichtyngowa.

Toast za 2013 rok zwieńczył życzenia kierowane od gości. Po toaście rozpoczęła się dyskusja. Podniesiono konieczność likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Zebrani zaprotestowali przeciw zamiarowi likwidacji sądów rejonowych i wskazali na zagrożenie likwidacji powiatów. Przypomniano jeden z warunków włączenia Wschowy do Lubuskiego, jakim było utworzenie Powiatu Wschowskiego. Przeprowadzono wiele kuluarowych rozmów i dyskusji w kluczowych dla mieszkańców sprawach. Gospodarze po staropolsku, smacznym poczęstunkiem ugościli wszystkich zebranych. (czf)

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
II miejsce Zana!

Kilka dni temu zachęcaliśmy Państwa do głosowania na film przygotowany przez uczniów klasy multimedialno-dziennikarskiej I LO we Wschowie. Miło nam...

Zamknij